söndag 16 januari 2011

Glenn Doman om att barn vill lära.

Glenn Doman är en av de mest inspirerande föreläsare jag någon gång har lyssnat till.

Jag har aldrig kommit mig till att notera en rad när han föreläser, så uppslukt har jag blivit från första minut.

Jag tycker jag förstår vad han menar när han talar med stora bilder, och har ofta blivit frustrerad när folk fastnar i detaljer, och kommer dragande med argumentet om at "...alla barn är ju inte lika..."

Här summerar Doman på några minuter upp varför barn hellre vill lära än leka.

http://www.youtube.com/watch?v=BPTgpbWwWS8

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar