måndag 25 januari 2010

Ålning - mycket mer än en transportfråga!

-Numera är det inte alla barn som kryper eller ålar, sägs det på BVC. Och man tillägger att det inte gör något. Barnen lär sig ju gå ändå. Det är gammal och utdaterad kunskap det där med att barnen måste begå alla steg i den motoriska utvecklingen.

Javisst, barn lär sig gå även om de inte ålat eller krupit alls.

När det kommer till transportfrågan, så går det bra att gå utan att man har krupit.

Men ålning och krypning är så viktiga delar av barnets neurologiska utveckling att jag ryser när jag hör att BVC rycker på axlarna, och stryker bort krypningen med ett pennströk.
Jag hittar varken ålning eller krypning på BVCs lista över barnets utveckling, som jag klistrade in i förra post. De är verkligen borttagna.

Barn under ett år ser dubbelt och hör fyrdubbelt och deras taktila känsla i huden är inte justerat. De tolkar med andra ord sina sinnen-intryck på ett annat sätt än vi vuxna gör. Eller, deras hjärnor gör.

Deras hjärnor.

Håll i minnet att vi har TVÅ hjärnor. (Nu talar jag om den stora hjärnan, som kallas cortex).

Vi har två hjärnor. Den högra hjärnhalvan, och den vänstra hjärnhalvan. De två är faktisk separata, med en tunn förbindelse sig i mellan, så det är inte fel att säga att vi har två hjärnor.

Dessa två hjärnhalvor styr var sin sida av kroppen.

Vänstra hjärnhalva styr högra del av kroppen. Det högra ögat, det högra örat, den högra armen, musklerna på den högra sidan av kroppen, huden på den högra sidan. Och inget på den vänstra sidan.

Högra hjärnhalvan styr det som är på den vänstra sidan. Vänstra ögat...Och inget på den högra sidan.

Dessa hjärnhalvor är inte särskilt organiserade eller ko-ordinerad. De är inte så samkörda. De är inte samkörda alls, faktiskt. Det är rätt kaotiskt i den nyfödda bebisens hjärna.

Jag nämnde fyrdubbel hörsel, och det kan man jämföra med att starta alla köksmaskiner i köket på samma gång, bära in TV och radio och datorspelet, och starta dem också, så har man en bild av hur bebisen hör det första året hon lever.

Synen? Bebisen under ett år kan inte fixera blicken på ett finger som du håller 20 cm foran hennes ögon. De två hjärnhalvorna är inte så samkörda att hon kan föra ögonen samman för att titta på fingret. Men du kan, prova själv. Ser du hur dina två ögon och ena finger bildar en triangel? Det är dina hjärnhalvor som jobbar tillsammans, styr vart sitt öga, så du kan fokusera med blicken på fingret. Ser du ditt finger klart? Då jobbar hjärnhalvorna i perfekt samspel.

Kan du skruva korken på tandkrämstuben? Hålla med ena handen, skruva med andra? Perfekt samspel.

Kan du springa utan att behöva vara rädd för att ramla? Perfekt samspel igen av hjärnhalvorna.

Hur blev hjärnhalvorna så samkörda? Hur blev de organiserade och ko-ordinerade?

Det hände innan du blev ett år. Det hände för varje meter du ålade och kröp. Det hände medan du som kryp-bebis kröp i perfekt korsmönster meter efter meter efter meter. Och när du började gå, så gick du i perfekt korsmönster, sedan sprang du. I korsmönster. Högerben och vänster arm fram, sen vänsterben och höger arm.

Numera säger BVC att det inte gör något om barnen inte kryper. De lär sig gå ändå.

1 kommentar:

  1. Hejhej! Läser med spänning din blogg, väldigt intressant. Vill bara påpeka att det är bra med korrekt fakta. Cortex är hjärnbarken, inte hjärnan. Storhjärnan (som är den du talar om, med två hemisfärer sammanbundna av hjärnbalken) kallas ofta Cerebrum. Lillhjärnan som sitter i bakre skallgropen och bland annat samordnar motoriken kallas Cerebellum. Kan vara bra att ha koll på :)

    SvaraRadera