måndag 28 februari 2011

Matte - del 9

(Delarna 1 - 8 finns här under)

Ekvationer med addition visar man tills man kommer upp till 40 på mängdvisningar.

Då är det dags att byta av till subtraktion.

Och man följer samma prosedur som när man införde addition. Man visar ekvationen utan att förklara vad minus är, men visar i handling.

Skillnaden nu är att man har mängder upp till 40 att röra sig med. Användningsområdet är alla mängdkort man har visat.

Visa ekvationer med minus fram till ni har visat mängd upp till 60. Då introduseras multiplikation. Och vid 80 introduseras divition.

Följ samma prosedur, och fråga i kommentarsfältet om något är oklart. Till ex. kan man undra på om man ska släppa addition helt nu, och bara visa subtraktion? Ja, det ska man. Helt fram till 60.

Om man vill variera lite, så kan man nu prova på problemlösning. Det bruker de flesta barn tycka är jätteroligt, och det brukar lugna de flesta föräldrar, som tills nu inte har fått några "bevis" på att matten fastnar hos barnen.

Det är ett slags test, men av barnen upplevs det inte som att de testas.
Att testa ett barn är att hålla upp en mängd, och fråga: Vad är detta? Och som jag skrev om i ett tidigare inlägg, så är inte matte på detta sättet kunskap som arkiveras, för så att hämtas fram på förfrågan: Vad är detta?

Matte på detta sättet är ett sätt att tänka och resonera.

Nu ska barnen få tänka och resonera, inte hämta fram ett svar.

Lägg ut en ekvation på golvet, ex. 12 + 8 =, medan ni säger ekvationen helt till "er lika med".

Så håller ni upp två svarsalternativ, utan att säga vad svarsalternativerna är. Håll upp 20 och 24, och var tyst. Kolla på barnets ögon.

Barnet kommer titta på båda, men hålla blicken kvar lite eller mye längre vid en av dem.

I de flesta fall håller de blicken på det riktiga svarsalternativet.
Och då bekräfter och berömmer den kloka föräldern så det står härliga till!
"Ja! Riktig svar är 20! Vad DUKTIG du är!!" Och kramar och pussar är inte fel här.

I andra fall håller blicken fast vi det svarsalternativet som är fel.
Man gör inget större väsen av det, men håller fram 24 säger "Detta är 24.
12 + 8 = 20". Och så håller man fram 20. Man bekräfter för barnet vilken mängd han valde, och så bekräfter man vilken mängd som var den riktiga. Sen är det klart. Man gör inget mer, och går vidare med det man ska göra.

Det är mycket viktig att den här punkten hålls och följs. Riktig svar ska berömmas (man kan ju slå av på intensiteten i berömningen efter ett tag...), men fel svar ska endast korrigeras, och inte uppmärksammas på något negativt sätt.

I problemlösningen kan man blanda addition och subtraktion, och eftersom man kommer vidare, de två andre räknesätten. Men när ni nu visar subtraktionsekvationer, så är det endast subtraktion som visas.

Problemlösning kan ni göra en eller två gånger om dagen. Stå emot trycket efter mer om barnet vill göra fler problemlösningar. Här gäller det att hålla barnet "hungrigt", och inte spela ut det här kortet för tidigt. Möjligen kan man använda det som belöning? Efter visningar man kan avsluta med en problemlösning.

1 kommentar: