lördag 5 februari 2011

Matte - del 3

(Har du inte läst del 1 och 2 innan, så gör det först)

Dag tre mixar du.

Du har fortsatt två grupper med fem kort i varje grupp, men nu kanske det är 2 3 6 7 10 i en grupp, och resten i den andra gruppen. Och innan varje visning blandar du om på korten, så korten hela tiden kommer i ny ordningsföljd. Och blanda mellan de två grupperna också. Denna mixning och blandning är mycket viktig för att hålla det som ska komma nytt och intressant.

Men fortfarande är det två grupper, med fem kort i varje grupp.

Kom ihåg att det ska gå snabbt. Och att ni endast leker när ni båda mår bra. Strax innan mat, när ni båda är hungriga, är ett tillfälle det inte är så bra att leka den här leken.

Om ditt barn kan tala, och säger siffran antingen efter dig, eller även innan dig(!) så gör det inget. Men be honom inte repetera efter dig. Han ska lära sin känna igen mängderna, han ska inte bekräfta för dig att han gör det. Det kommer många tillfällen som jag ska berätta om sedan, där du kommer att få mer än nog bevis för att han faktiskt har lärt sig känna igen mängderna. Men bevisen ska du inte tänka på nu. Nu ska du koncentrera dig på: Glädjen och snabbheten!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar