söndag 7 februari 2010

Varför? - del 2

Tack för tålamodet, här kommer äntligen del 2...

Varför ska det lilla barnet åla och krypa?

När bebisen ålar och kryper, då utvecklas motoriken. Det finns det ingen tvekan om, och det hör man om på BVC också.

Det man inte hör så mycket, men som är väl så viktig, är att alla delar av hjärnan utvecklas vid ålning ock krypning.

Jag har tidigare sagt att vi har fem vägar in till hjärnan, det är syn, hörsel, känsel (i huden), lukt och smak. Lukt och smak hör efter mitt tycke inte till livsviktiga sinnen, man kan ju faktisk leva rätt odramatiskt utan dem, så jag kommer att tala om syn, hörsel ock den taktila känslan.

Sen har vi tre väger ut av hjärnan. Det är motoriken, finmotoriken (det vi gör med våra händer) och språket.


När barnets föds, är dessa sex vägarna inte utvecklat alls. Bebisen ser inte på samma sätt som vi, hör inte på samma sätt, och känner inte på samma sätt. Hon kan inte varken språklig eller motoriskt jämföra sig med oss vuxna. Dessa vägar ska nu utvecklas, och de utvecklas i steg. Först det ena, så det andra, och så vidare.


Barnets motorik utvecklas utan större avvikelser enligt följande steg:

1. Barnet rör armar och ben utan att röra på kroppen.
2. Barnet ålar sig fram på mage, vilket når sin fulländning i korsvist kravlande, s k korsmönsterkrälande.
3. Barnet kryper på händer och knän, vilket fulländas i korsmönsterkrypande.
4. Barnet går upprätt med stöd av armarnas primära balansfunktion. Oftast hålls de i axelhöjd.
5. Barnet går med armarna lösta från den primära balansfunktionen.
6. Barnet går och springer i fulländat korsmönster.
7. Barnet står på ett ben i kongruens med dominerande hjärnhalva.


Följer barnet dessa utvecklingsstegen i ordningsföljd, utan att hoppa över något, så läggs grunden för god motorik.

Följer barnet dessa utvecklingsstegen, och i tillägg får mängder med "praktik-tid" i stegen ålning ock krypning, gåendet och springandet, så får barnet en mycket god motorik.

I några av mina tidligare postar har jag skrivet om varför krypandet i korsmönster är så viktig, här kommer en liten repetition:

Håll i minnet att vi har TVÅ hjärnor. (Nu talar jag om den stora hjärnan, som kallas cortex).

Vi har två hjärnor. Den högra hjärnhalvan, och den vänstra hjärnhalvan. De två är faktisk separata, med en tunn förbindelse sig i mellan, så det är inte fel att säga att vi har två hjärnor.

Dessa två hjärnhalvor styr var sin sida av kroppen.

Vänstra hjärnhalva styr högra del av kroppen. Det högra ögat, det högra örat, den högra armen, musklerna på den högra sidan av kroppen, huden på den högra sidan. Och inget på den vänstra sidan.

Högra hjärnhalvan styr det som är på den vänstra sidan. Vänstra ögat...Och inget på den högra sidan.

Dessa hjärnhalvor är inte särskilt organiserade eller ko-ordinerad. De är inte så samkörda. De är inte samkörda alls, faktiskt.


Ålning/krypning samkör och organiserar hjärnhalvorna, så att motoriken ska kunna utvecklas på bästa sätt.

Nu går jag tillbaka till de sex vägarna.

Om man tänker sig de sex vägarna som sex pärlor, som sitter fast på ett armband. Säg att de sitter med fyra cm. avstånd till varandra, och att de sitter på ett armband som är låst i hop i ändarna.

Om detta armbandet ligger på bordet, som en fin liten cirkel, och jag ber dig lyfta motorik-pärlan ca. 10 cm upp från bordet, vad händer så? Jo, de andra pärlorna följer med.

Och precis så är det för de sex vägarna i det lilla barnets hjärna. Hon kan inte utveckla motorikvägen, utan att alla de andra vägarna till en viss grad också utvecklas!

Synsvägen, hörselvägen och den taktila vägen utvecklas, språkvägen och finmotorikvägen utvecklas. Och givetvis motorikvägen.

Alla delar av hjärnan utvecklas av korsmönsterålning och korsmönsterkrypning. Hjärnhalvorna samköras, och kommer sedan att fungera perfekt med varandra.

Barn som inte ålar och/eller kryper får inte lika mycket av denna samköringen och organiseringen av sina hjärnhalvor. Och barn som ålar och kryper mycket, får mycket mer samköring av sina hjärnhalvor.

Kom i håg att varje hjärnhalva styr sin halva av kroppen. Man vill nog att de ska vara rätt samkörda.

Synsvägen utvecklas av ålning ock krypning. I min nästa post kommer jag berätta om ålningen och krypandets betydelse för utvecklingen av samsynet, förmågan att se i 3D. Och hur motrisk klumpighet och syn kan hänga i hop.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar